Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Uzavření MŠ z důvodu vysoké nemocnosti dětí

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí je ve dnech 13. -15. 10. 2021 mateřská škola uzavřena. Věřím, že se uzdravení setkáme v pondělí 18. 10. 2021.

nejste přihlášen

Volno z organizačních důvodů v ZŠ

Dne 27. 9. 2021 - v základní škole - volno z organizačních důvodů. Školní jídelna nevaří, školní družina a mateřská škola bude v provozu dle zájmu zákonných zástupců. Z technických důvodů bude nejsou v pondělí 27. 9. 2021 úřední hodiny. V případě potřeby volejte na tel: 608 527 384.

 

 

 

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

obrázek

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:


Hlavní budova školy je po celý den uzavřena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků v 7:40 hod., zavírá se v 8:10 a odpoledne při odchodu žáků – vždy je v těchto prostorách zajištěn dohled.


Žáky, kteří odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dohledu v jídelně.

Hlavním vchodem vstupují ostatní návštěvníci školy, případně žáci, kteří odcházejí/přicházejí v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru u bočního vchodu. Po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci pod dohledem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.

Dbejte, prosím, těchto pokynů.

Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy a využívali parkoviště mimo tento prostor.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.

Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se