Základní škola a Mateřská škola Libouchec
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace
Libouchec 157, 403 35 LIBOUCHEC
IČ: 70942927
IZO: 102517436
REDIZO: 600085571
Zřizovatel školy : Obec Libouchec
tel. : ZŠ - 475 222 465, 775 732 953 e-mail : skola@zsmslibouchec.eu
MŠ - 475 222 487, 775 732 955 e-mail : materinka@zsmslibouchec.eu
ŠJ - 475 222 457 e-mail : jidelna@zsmslibouchec.eu
ŠD - 775 732 956
Informační třídní schůzky rodičů a učitelů se konají dne 7. listopadu 2016 od 16.30 hod.Smiley
 

Zrušené konzultační hodiny

Dne 25. 10. 2016 jsou konzultační hodiny p. učitele Elgra zrušeny. Děkujeme za pochopení smile

Volby do Školské rady 2016

 

Vážení rodiče,

dne 7. listopadu 2016 proběhnou v ZŠ a MŠ Libouchec (základní škola) informační třídní schůzky a spolu s nimi   volby   člena/členky  Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků základní školy.

Pokud máte zájem kandidovat do ŠR naší základní školy, kontaktujte do  31. října 2016 předsedkyni přípravného výboru na tel. 475222465  nebo  e-mailové adrese: zastupce@zsmslibouchec.eu

Jmenný seznam kandidátů, datum a místo  voleb bude zveřejněno formou oznámení na internetových stránkách ZŠ a MŠ Libouchec a na vývěskách v budovách ZŠ dne 1. listopadu 2016.

Děkujeme za spolupráci                                                                                                                                                                                                                                                               

Za přípravný výbor doplňovacích voleb:

                                                                                       Mgr. Libuše Krupičková v.r.

                                                                                       Ing. Eva Preiningerová v.r.

  v Libouchci 19. října 2016                                                     Ing. Lenka Kalinová v.r.

Klub deskových her a logiky

Mile nás překvapilo, že do klubu se přihlásilo 36 žáků naší školy, kteří téměř všichni pravidelně "chodí". Pravda, věková skladba je náročná, neboť naši hráči jsou ze 3.,4.,5.,6.,7.,8. a 9. třídy :). Ale nás nic nerozhází. První měsíc byl ve znamení Scrabblu a všem se docela dařilo. Na závěr jsme sehráli scrabblový turnaj a všichni zúčastnění obdrželi alespoň maličkost. Dnes 17.10. nás navštívili dva profesionální trenéři šachu, za což jim patří velký dík. Dozvěděli jsme se minimální základy a hurá do samotné hry králů! Čekáme ještě návštěvu "toho nejvyššího" trenéra z Ústí n.L. pana Chrze a následně začátkem listopadu sehrajeme velký šachový turnaj. Ti nejlepší z nás pojedou naší školičku reprezentovat na okresní přebor škol v šachu! Podívejte se na pár fotografií z dnešního tréninku:): http://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/Klub_deskovych_her_a_logiky/

Všechny děti musím pochválit, i když někdy je v jídelně hukot, který připomíná vše možné, jen ne klub deskových her :))))))))))))    

 Lenka Kalinová

 

Ředitelské volno 18.11.2016 a 22.12.2016

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pátek 18. listopadu 2016

čtvrtek 22. prosince 2016

Oznámení o vyhlášení  ředitelského volna pro žáky základní školy Libouchec

Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění
vyhlašuji na dny  18. 11. 2016  a  22. 12. 2016 pro žáky základní školy ředitelské volno.

Uzavřena bude základní škola a školní jídelna základní školy, provoz  školní družiny bude podle zájmu zákonných zástupců.

Mgr. Dana Březinová, ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec

Drakiáda

Zveme všechny rodiče a přátele školy na první přednášku z cyklu DISKUS CAFÉ.

Pozvánka

Organizace 1. školního dne 2016

Informace k zahájení školního roku 2016/17

1.školní den - čtvrtek 1.9. 2016 8:10,
                                konec po 1. vyuč. hodině (přivítání po prázdninách, organizační záležitosti...)tento den ještě bez přezůvek

                                ŠD v provozu již od 6:00, odpolední do 16:30
                                 
                                Přihlášky do ŠD si vyzvedněte u vychovatelek.

                                Obědy se vydávají od 10:00 do 12:00, stravenky jsou v prodeji 1. a 2. 9. 2016.
                                Viz. info Jídelna http://zsmslibouchec.eu/index.php?nav=4

                         Pátek 2.9. 2016 I. stupeň 4 vyuč. hodiny - do 11:50 

                                                  II. stupeň 5 vyuč. hodin - do 12:45

                                                  dle pokynů třídních učitelů

                       Od pondělí  5.9. 2016 probíhá výuka dle rozvrhu, odpolední výuka od úterý 6.9. 2016

Organizace školního roku 2016/2017

zahájení školního roku:                    1. 9. 2016 - čtvrtek

podzimní prázdniny:                        26.10. a  27.10. 2016 – středa,čtvrtek

vánoční prázdniny:                         od 23. 12. 2016 - pátek  2. 1. 2017- pondělí

nástup do školy:                             3. 1. 2017 - úterý

vydání pololetního vysvědčení:        31. 1. 2017- úterý

pololetní prázdniny:                        3. 2. 2017  - pátek

jarní prázdniny:                              27. 2. 2017  – 5.3. 2017

nástup do školy:                             6. 3. 2017 - pondělí

velikonoční prázdniny:                     13. 4.  a 14. 4. 2017 - čtvrtek, pátek

vydání vysvědčení:                          30. 6. 2017 - pátek

zahájení hlavních prázdnin:              1. 7.2017 - sobota
ukončení hlavních prázdnin              1. 9. 2017 -  pátek
zahájení šk.roku 2017/2018             4. 9. 2017 - pondělí

 

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 

         


      
      

 

Ke stažení - Informace o jízdenkách pro dojíždějící žáky

Upozornění!

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.
kamery

Nejnovější:

Napsat email

Pokud nás chcete kontaktovat, pošlete nám email na adresu skola@zsmslibouchec.eu

Návštěvnost